3 عدد باکس زیره اسلایدر

آخرین رویدادها

آخرین رویدادها

در این قسمت کاربران می توانند با تمام دوره های جاری گروه مهندسان مالی و بیم‌سنجی ایران آشنا شده و برای ثبت‌نام در دوره‌ها اقدام نمایند.

پرتال ارسال مقالات

پرتال ارسال مقالات

سامانه به شکل کامل به روز گردیده و پل اصلی ارتباطی فی مابین کمیته علمی و پژوهشگران فعال در علوم مالی و بیم سنجی می باشد.

پرتال داوران

پرتال داوران

جهت تسریع داوران در امر داوری و کمک به شفافیت آن طراحی گردیده و در اختیار داوران محترم گروه مهندسان مالی و بیم سنجی ایران می باشد.