موضوع :
Calculating Survival Probability by Stochastic Mortality

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ میلادی (2018/12/07)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| Saman Vahabi/Amir T. Payandeh Najafabadi/Hamidreza Arian|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Stochastic Mortality | Premiums | Reserves | Survival Probability |