موضوع :
A network topology of the Iranian Interbank money market: Degree distribution analysis

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ میلادی (2018/12/07)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| Tayebeh Zanganeh Islamic Azad University | Science and Research Branch | Tehran | Iran Mohammad Ali Rastegar Tarbiat Modares University | Tehran. | Iran Freydoon Rahnamaye Roodposhti | Professor | Islamic Azad University | Research and Science University | Tehran | Iran|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Interbank Market | Complex Network Theory | degree distribution |