موضوع :
بررسی رابطه سوگیری های رفتاریو رفتار سرمایه گذارانبر اساس تغییرات پیش بینی سود با رویکرد مالی رفتاری

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ میلادی (2020/01/02)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| ابراهیم کاردگر، مهدی احراری، فرزانه انواری|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| تغییرات پیش بینی سود، سو گیریرفتاری، تصمیم‌گیری مالی، روش داده‌های پنلی. |