موضوع :
درآمدی بر وجوه نظری و تاریخی اقتصاد تطوری و روش های تکاملی در مدل‌سازی اقتصادی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ میلادی (2020/01/03)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| ابراهیم کاردگر، مهدی احراری، عبدالله نجار فیروزجائی|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| اقتصاد تکاملی، تطوری، روش های تکاملی، مدل سازی، الگوریتم GMDH |