موضوع :
مدل بندی داده‌های مالی با استفاده از روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ میلادی (2017/06/10)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| رحیم محمودوند|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین چند متغیره، پیش‌بینی، نرخ ارز |