موضوع :
Insurance Pricing: from theory to reality

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ میلادی (2020/01/05)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| Rahim Mahmoudvand|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Insurance | Risk | Modeling |