موضوع :
Counterparty Risk

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی (2017/06/22)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| دکتر بهاره اختری ، اصغر زنگنه|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Credit Valuation Adjustment | Wrong way risk | Iterative Proportional Proportional Fitting Process |