موضوع :
شناسایی حباب در بازار سهام ایران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ میلادی (2017/07/09)


نویسندگان :
امید نقشینه ارجمند، عرفان صلواتی، محمد زارع

چکیده :


کلمات کلیدی :
حباب، تلاطم، نیمه مارتینگل