موضوع :
The Inverse Problem for Estimation of the market price of risk

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ میلادی (2017/07/18)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| Akram Mohammadi | Dr. Abdolsadeh Neisy|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| market price of risk of interest rate | Tikhonov regularization zero-coupon bond | inverse source problem |