موضوع :
Optimal Investment Policy for Pension Funds: the Finite Horizon Case

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی (2017/07/22)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| Ali Foroush Bastani+Saman Vahabi|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Pension Funds | Proportional Transaction Costs | Binomial Tree Method |