موضوع :
یک مدل سبد تصادفی پویا برای ترازنامه بانک

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی (2017/07/22)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| حسن داداشی آرانی، ندا نیکخواه بهرامی|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| برنامه ریزی تصادفی پویا، بهینه سازی ترازنامه بانک، مدل سبد، بحرانهای مالی |