موضوع :
یک مدل سبد تصادفی پویا برای ترازنامه بانک

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی (2017/07/22)


نویسندگان :
حسن داداشی آرانی، ندا نیکخواه بهرامی

چکیده :


کلمات کلیدی :
برنامه ریزی تصادفی پویا، بهینه سازی ترازنامه بانک، مدل سبد، بحرانهای مالی