موضوع :
Optimal portfolio in the decumulation phase of a pension plan with minimum guarantee

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ میلادی (2017/07/23)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| Pourabbas Elmira|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Pension fund | Decumulation phase | Dynamic programming | Hamilton-Jacobi-Bellman |