موضوع :
Optimal portfolio in the decumulation phase of a pension plan with minimum guarantee

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ میلادی (2017/07/23)


نویسندگان :
Pourabbas Elmira

چکیده :


کلمات کلیدی :
Pension fund Decumulation phase Dynamic programming Hamilton-Jacobi-Bellman