موضوع :
جواب عددی معادله بلک-شولز زمان-کسری برای اختیار مانع دوگانه اروپایی با پارامترهای وابسته به زمان تحت مدل ثابت الاستیسیته واریانس در بازار مالی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی (2018/11/06)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| مریم رضایی، احمد رضا یزدانیان|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| ارزش گذاری اختیار معامله، اختیار مانع دوگانه، معادله بلک-شولز کسری |