موضوع :
Pricing of callable put options with and without extra information: a special case

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی (2018/11/06)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| Neda Esmaeeli|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| pricing | callable put option | asymmetric information |