موضوع :
Multilevel Monte-Carlo Simulation Applied to Levy Driven Assets

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی (2018/11/06)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| آزاده قاسمی فرد، دکتر مهدیه طهماسبی|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Multilevel Monte-Carlo method | Levy process | price estimation |