موضوع :
Multilevel Monte-Carlo Simulation Applied to Levy Driven Assets

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی (2018/11/06)


نویسندگان :
آزاده قاسمی فرد، دکتر مهدیه طهماسبی

چکیده :


کلمات کلیدی :
Multilevel Monte-Carlo method Levy process price estimation