موضوع :
A Sufficient Forecasting Method Using Factor Models and its Application to Iranian Macroeconomic Indices

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ میلادی (2018/11/16)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| علیرضا فلاحی،عرفان صلواتی|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| پیش‌بینی،مدل‌های عاملی،کاهش بعد، رگرسیون وارون ورقه ورقه شده |