موضوع :
مدل سازی ریسک خسارت فاجعه آمیز طبیعی در شرکت های بیمه (اتکائی) در رشته غیرزندگی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ میلادی (2018/11/20)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| علی صادقخانی، ناصر صادقخانی|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| بیمه اتکائی، مد‌ل سازی ریسک مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز، جدول خسارت رخداد (ELT) |