موضوع :
مطالعه عددی مدل هستون ناهموار

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی (2018/12/03)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| مریم وحید دستگردی، علی فروش باستانی|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| مدل هستون کسری، معادله دیفرانسیل کسری ریکاتی، شبه خطی سازی، ناچندجمله ایهای ژاکوبی |