موضوع :
Apply the Esscher Transform as Equivalent Martingale Measure to Valuation Insurance Liabilities

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی (2018/12/03)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| بیان ویسی، رحمان فرنوش|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| Equity-Linked Contract | No-Arbitrage Market | Equivalent Martingale Measure | Esscher Transform |