موضوع :
اندازه گیری ریسک سیستمی در شبکه بانکی با استفاده از CoVaR و توابع مفصل خوشه‌ای

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی (2018/12/03)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| سمیه محبی، حسن داداشی، علی محمدیان مصمم|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| ریسک سیستمی، اندازه CoVaR ،توابع مفصل خوشه‌ای، مدل‌های GARCH چند متغیره |