موضوع :
Optimal Control of CVaR Risk Measure in Continuous-Time using Radial Basis Function Collocation Method

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی (2018/12/03)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| Neda Maghsoudi | Dr. Ali Foroush Bastani|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| stochastic optimal control | conditional value-at-risk | Hamilton-Jacobi-Bellman equation | radial basis collocation method |