موضوع :
استراتژی سفارش گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی (2018/12/03)


نویسندگان :
علی رضا علیرضازاده، محمدعلی رستگار

چکیده :


کلمات کلیدی :
Order Placement Strategy Market Microstructure Execution Risk Market Impact