موضوع :
Multiportfolio optimization in Tehran Stock Exchange

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ میلادی (2018/12/06)


دانلودها فایل به همراه اسکن ویروس دانلودها فایل محتوا دانلودها فایل latex

نویسندگان :
| حامد آقایی-شادی خلیل مقدم|

چکیده :


کلمات کلیدی :
| portfolio-multiportfolio optimization |