موضوع :
شناسایی حباب در بازار سهام ایران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ میلادی(2017/07/09)

نویسندگان :
امید نقشینه ارجمند، عرفان صلواتی، محمد زارع

کلمات کلیدی :
حباب، تلاطم، نیمه مارتینگل