موضوع :
استراتژی سفارش گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
علی رضا علیرضازاده، محمدعلی رستگار

کلمات کلیدی :
Order Placement Strategy Market Microstructure Execution Risk Market Impact