موضوع :
Life Insurance Liabilities

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
| دکتر بهاره اختری | احمدرضا جباری |

کلمات کلیدی :
| پوشش ریسک | به‌حداقل‌رسانی بدهی های بیمه عمر |