موضوع :
Life Insurance Liabilities

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
دکتر بهاره اختری، احمدرضا جباری

کلمات کلیدی :
پوشش ریسک، به‌حداقل‌رسانی بدهی های بیمه عمر