موضوع :
شناسایی حباب در بازار سهام ایران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ میلادی(2017/07/09)

نویسندگان :
| امید نقشینه ارجمند | عرفان صلواتی | محمد زارع |

کلمات کلیدی :
| حباب | تلاطم | نیمه مارتینگل |