موضوع :
کاربرد فرآیندهای مارکف تکه‌ای قطعی در بیمه سلامت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ میلادی(2018/12/08)

نویسندگان :
ساراسادات موسوی، امیرتیمور پاینده

کلمات کلیدی :
فرآیندهای مارکف تکه‌ای قطعی، مدل چند وضعیتی، بیمه سلامت