موضوع :
Designing Sound Deposit Insurances

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
Hirbod Ass Ramin Okhrati

کلمات کلیدی :
Deposit insurance solvency risk measure and premium Black-Scholes model moral hazard VaR CVaR stop-loss


موضوع :
Multi-Hazard Risk Assessment

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
HIRBOD ASSA

کلمات کلیدی :
Multi-hazard risk management