موضوع :
Optimal portfolio in the decumulation phase of a pension plan with minimum guarantee

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ میلادی(2017/07/23)

نویسندگان :
Pourabbas Elmira

کلمات کلیدی :
Pension fund Decumulation phase Dynamic programming Hamilton-Jacobi-Bellman