ما گروهی از محققان ایرانی‌ در زمینه مهندسی‌ مالی‌ و بیمسنجی هستیم که اهداف زیر را دنبال می‌کنیم
  • کمک به ارتقا تحقیقات در زمینه مهندسی‌ مالی‌ و بیمسنجی در سطح بین‌المللی
  • برگزاری همایش‌های منظم برای کمک به هم‌اندیشی و همکاری دانشگاهیان و صنعت مالی‌ و بیمه‌
  • کمک به ارتقا تحقیقات بین رشته ای‌ در دانشگاه‌های ایران و جهان