پیرو درخواست‌های بی‌شمار کاربران برای تمدید فرصت ارسال مقاله، شرکت در همایش و کارگاه، زمان‌های مربوطه به قرار زیر برای آخرین بار تمدید گردید:

 

فرصت ارسال مقاله برای داوری تا ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶

فرصت ثبت نام در همایش تا ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶

فرصت ثبت نام در کارگاه تا ۳ مرداد ۱۳۹۶

 

با سپاس

کمیته اجرایی همایش مهندسی مالی و بیمسنجی ایران ۲۰۱۷