امسال FINACT افتخار دارد که حامی معنوی یک همایش بین المللی در زمینه بیمسجی در همدان, دوازده تا چهارده شهریور دانشگاه بوعلی باشد. این همایش به همت آقای دکتر محمودوند و و پروفسور اسموسن (Asmussen) که از نام های بزرگ در ادبیات تصادفی و بیمسنجی هستند برگزار میشود. همکاران سرشناسی از کشور های اروپای در این همایش حضور دارند و حضورشان در ایران فرصتی نادر هست. میتوانید جزیات بیشتر را در صفحه زیر برسی کنید.