برای ارسال طرح‌های پژوهشی، نکات زیر حائز اهمیت است:

·       باید شخص مجری طرح، هیات علمی دانشگاه باشد و با ورود به قسمت پرتال کاربران بر روی صفحه اصلی سایت، در پرتال کاربران ثبت نام نماید.

·       سپس به صفحه شخصی خود وارد شده و با استفاده از منوی «ارسال پیشنهاد پژوهشی»، طرح خود را برای داوری و تصویب در قالب ساختاری که در زیر پیشنهاد شده، برای داوری و تصویب ارسال نماید.

·       طرح ارسالی باید در قالب فایلی پی دی اف بوده و شامل مطالب کلیدی زیر باشد:

          1.     چکیده مبسوطی درباره طرح،

          2.     طرح مسئله و چرایی آن،

          3.     اهداف و ضرورت‌های طرح پیشنهادی،

          4.     بیان مسیرعلمی پیشنهادی برای پاسخ شایسته به سئوالات مطروحه در طرح،

          5.     تعداد همکارن پژوهشی لازم به همراه زمینه‌های تخصصی و میزان تحصیلات آن‌ها،

          6.     مدت زمان لازم برای انجام طرح به همراه جدول زمان‌بندی،

          7.     تجهیزات احتمالی لازم برای انجام طرح و پیش‌بینی دقیقی از هزینه‌های آن.

 

تذکر ۱: پس از ارسال پیشنهاد پژوهشی از طریق پرتال کاربران، سه داور از طرف گروه مهندسان مالی و بیمسنجی ایران تعیین شده و پس از تایید حداقل دو داور مبنی بر تصویب طرح، پیشنهاد شما در قسمت طرح‌های درجریان بر روی سایت گروه قرار می‌گیرد.

 

تذکر ۲: پس از آن، گروه تلاش می‌کند تا در تشکیل تیم تحقیقاتی لازم و هزینه‌های طرح (در صورت اختصاص بودجه لازم) به پژوهشگر مجری یاری رسانده و مسیر تحقق طرح به سرمنزل مقصود را تسهیل نماید.

 

تذکر ۳: در صورتی که طرح از حمایت مالی گروه استفاده نماید، درج نام گروه مهندسی مالی و بیمسنجی ایران و شماره حمایت آن، در مقاله مستخرج از طرح ضروری می‌باشد.