همانگونه که مستحضرید، قرار است اولین کارگاه سالانه مهندسی مالی و بیمسنجی ایران در تاریخ ۹و ۱۰شهریورماه سال جاری، در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، توسط تعدادی از اساتید برجسته در حوزه‌های ریاضی مالی و بیمسنجی برگزار گردد. ثبت نام در هر کارگاهی نیازمند آن است که شرکت‌کنندگان از سرفصل‌های مدنظر برای کلاس‌ها و تعداد ساعات هر کلاس به طور دقیق مطلع گردند. لذا چکیده تمامی کارگاه‌ها به همراه مدرسین آن، از طریق این لینک  قابل دانلود و بررسی می‌باشد. همچنین به زودی تعداد ساعات و زمان دقیق هر کارگاه به دوستان از طریق همین سایت اطلاع‌رسانی می‌گردد.