سایت حاضر در واقع ادامه و تمکیل کننده سایت پیشین گروه مهندسان مالی و بیمسنجی ایران می‌باشد که به همت آقای دکتر هیربد آسا بنا شده بود. برخی از اهداف سایت جدید به قرار زیر هستند:

  •  توسعه متوازن علم ریاضی مالی و بیمسنجی در کل کشور از طریق خدمات کنفرانسی، کارگاهی، دانلود محتوای مربوط و غیره،
  •  ایجاد شرایط بهتری در ارتباط بین پژوهشگران این حیطه،
  •  ایجاد شبکه به هم پیوسته و همسو، برای ارتباط با صنعت،
  • فراهم کردن فضای تحقیقاتی و پژوهشی برای پژوهشگران جوان‌تر،
 که زیرنظر آقای دکتر هیربد آسا و به همت آقای سیدمحمدمهدی کاظمی به عنوان برپاکنندگان این سایت، سیاست‌گذاری شده‌اند.
 
امید است که با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود در بهبود سایت و پیشبرد اهداف متعالی آن، گروه نوپایمان را یاری نمایید.
 
برپاکنندگان سایت FINACT.ir