توجه توجه

image
  • نویسنده:مدیر سایت
  • دسته بندی:تازه ها
  • تاريخ:2020/01/04
  • وضعیت:فعال
  • آدرس پیوند: http://finact.ir/text/rss/73
  • به اشتراک بگذارید:

توجه توجه

دوستانی که مقالات خود را از طریق پرتال کاربران برای بررسی و انجام فرآیند داوری ارسال نموده‌اند، به این موضوع توجه داشته‌باشند که پس از بارگزاری مقاله و ارسال درخواست، در قسمت داشبورد در پرتال کاربرانشان، باید پرداخت صفر ریالی (تنها با وارد‌کردن کد پنج رقمی و ارسال درخواست) مربوط به مقاله را جهت آغاز فرآیند داوری حتماً انجام دهند. بدیهی است که بدون انجام این کار، مقاله در سیستم برای ورود به بحث داوری، قابل مشاهده نمی‌باشد.