نمایش تمام مطالب

ششمین کنفرانس مهندسی مالی و بیم‌سنجی

ششمین کنفرانس مهندسی مالی و بیم‌سنجی

برگزاری ششمین دوره‌ی کنفرانس‌های سالانه‌ی مهندسی مالی و بیم‌سنجی هر ساله به منظور رشد سطح دانش محققان, دانش‌آموختگان, دانشجویان و اساتید این حوزه برگز