نمایش تمام مطالب

چکیده کارگاه‌ها در دسترس قرار گرفت

چکیده کارگاه‌ها در دسترس قرار گرفت

همانگونه که مستحضرید، قرار است اولین کارگاه سالانه مهندسی مالی و بیمسنجی ایران در تاریخ ۹و ۱۰شهریورماه سال جاری، در دانشکده ریاضی و علوم کامپی

درج خبر برگزاری همایش در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

درج خبر برگزاری همایش در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با پیگیری‌های کمیته اجرایی سومین همایش مهندسی مالی و بیمسنجی ایران و موافقت روابط عمومی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در صفحه اصلی سایت وزارتخ

شیوه ارائه  سخنرانی و یا پوستر در سومین همایش مهندسی مالی و بیمسنجی

شیوه ارائه سخنرانی و یا پوستر در سومین همایش مهندسی مالی و بیمسنجی

طریقه ثبت نام برای سخنرانی در سومین کنفرانس مهندسی مالی و بیمسنجی ایران ۶ الی ۸ شهریورماه ۱۳۹۵ میزبان: پژوهشکده ریاضی، پ

نکاتی درباره اسکان شرکت‌کنندگان

نکاتی درباره اسکان شرکت‌کنندگان

هزینه و طریقه ثبت نام برای محل اقامت   در سومین کنفرانس و اولین کارگاه سالانه مهندسی مالی و بیمسنجی ایران   ۶ ا

طریقه شرکت در اواین کارگاه سالانه مهندسان مالی و بیمسنجی ایران ۲۰۱۶

طریقه شرکت در اواین کارگاه سالانه مهندسان مالی و بیمسنجی ایران ۲۰۱۶

هزینه و طریقه ثبت نام در اولین کارگاه سالانه مهندسی مالی و بیمسنجی ایران   ۹ الی ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۵   میزبان: دان

طریقه‌ی شرکت در سومین همایش مهندسان مالی و بیم‌سنجی ایران ۲۰۱۶

طریقه‌ی شرکت در سومین همایش مهندسان مالی و بیم‌سنجی ایران ۲۰۱۶

هزینه و طریقه ثبت نام برای شرکت در   سومین کنفرانس مهندسی مالی و بیمسنجی ایران   ۶ الی ۸ شهریورماه ۱۳۹۵

Shiva Zamani

Shiva Zamani

Ph.D. in Mathematics. Major: Stochastic PDEs. Sharif University of Technology (Tehran, Iran), Sept. 1998 --------- M.Sc. in Mathematics. M

Dr Mohsen Rezapour

Dr Mohsen Rezapour

University of Tehran Bachelor's Degree Statistics (Thesis: Hidden Markov chain and multiple alignments) , From 2002 To 2005 University of Birjand