کارگاه ها

کارگاه‌های فیناکت

کارگاه‌های فیناکت

امسال مفتخریم که چهارمین دوره از کارگاه‌های سالیانه مهندسی مالی و بیم‌سنجی در زمینه‌های زیر برگزار می‌شود: 1- کارگاه در زمینه‌ی یادگیری ماشین و کارب